Business Advisors

Dodano: 6 listopada 2008

Opis projektu:

Celem projektu by?o stworzenie strony internetowej dla firmy konsultingowej, skierowanej do odbiorców biznesowych. Dzi?ki po??czeniu animacji flash i fotografii oddali?my otwarty i nowoczesny charakter firmy oraz wyeksponowali?my najwa?niejszych klientów.

Zastosowane technologie: HTML, CSS, Flash


Zobacz online
Business Advisors
Kategoria: