Białostocki Ośrodek Kultury

Dodano: 21 czerwca 2014

Opis projektu:

Popularny BOK, czyli Białostocki Ośrodek Kultury jest największą tego typu placówką w Białymstoku. Organizuje lub współorganizuje około 300 imprez rocznie, w których udział bierze średnio ponad 80 tysięcy osób. Dlatego praca przy tym projekcie wiązała się ze sporą odpowiedzialnością i przebiegała w ścisłej współpracy z klientem.

Zasadniczym celem realizacji było stworzenie nowoczesnej, responsywnej, maksymalnie czytelnej i przyjaznej w użytkowaniu witryny, korzystającej z najnowszych rozwiązań technicznych i estetycznych. Zastosowaliśmy więc popularny wśród serwisów społecznościowych układ „kafelkowy” aby w jednym miejscu prezentować to, co aktualnie dzieje się w placówce. Istotnych elementem projektu była czytelna prezentacja działalności Kina Forum, jako odrębnego segmentu działalności, ale funkcjonującego w ramach jednej placówki. Rozwiązaliśmy to poprzez zastosowanie 2 symetrycznych paneli nawigacyjnych, ulokowanych po przeciwległych stronach ekranu.

Poruszanie się wgłąb serwisu odbywa się już bardziej tradycyjnymi metodami, jak boczne, animowane menu, wyszukiwarka, tagi czy kategorie. Całość zarządzania wydarzeniami opiera się na rozbudowanym, autorskim skrypcie, który dostosowaliśmy i rozwinęliśmy pod potrzeby ośrodka. Wśród dodatkowych funkcjonalności warto wymienić także zaawansowany system mailingowy, interaktywny kalendarz, obsługę komentarzy i możliwość osadzania treści – filmów, zdjęć i plików, z zewnętrznych portali i usług online’owych, jak YouTube, Vimeo, SoundCloud itp.

Zastosowane technologie: HTML, CMS, CSS, JavaScript, MySQL, responsive design


Zobacz online