IMP

Dodano: 24 października 2009

Opis projektu:

Projekt mailingu przeznaczony dla kobiet i m??czyzn w wieku 40+ maj?cy na celu wzrost sprzeda?y internetowej ksi??ek wraz z p?yt? CD oferowanych przez klienta.


IMP