EuroApteka

Dodano: 1 września 2010

Opis projektu:

Celem projektu by?o zmodernizowanie i dostosowanie do obecnych standardów w projektowaniu graficznym regularnie wydawanych biuletynów, dost?pnych w sieci aptek Euroapteka. Projekt obejmowa? zarówno biuletyn leków OTC jak i biuletynu kosmetycznego. Ca?kowicie zmienili?my stosowan? grafik?, layout, typografi? oraz sposób prezentacji fotografii.


EuroApteka
Kategoria:

Dodano: 1 września 2010

Opis projektu:

Redesign of the cosmetic and OTC bulletin created for EuroApteka, a leading polish pharmacy.


EuroApteka
Kategoria: